เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซอร์เฟซ เพลท (ประเทศไทย) จำกัด

รับสอบเทียบโต๊ะระดับ ทุกชนิด

“รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้”

รวดเร็ว : เราคือห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด(Surface Plate Only)ที่เป็นมิตรกับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการทำงานที่เน้นในช่วงวันหยุดของลูกค้าและกลางคืน ทำให้ลูกค้าไม่ต้องหยุดงานเพื่อทำการสอบเทียบให้เสียเวลา โดยที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

แม่นยำ : เครื่องมือวัดที่เราใช้ได้รับการสอบเทียบ สามารถ สอบย้อนกลับถึงระดับ  โดยเจ้าหน้าที่สอบเทียบมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์ ในการสอบเทียบและLappingมามากกว่า15-20ปี

เชื่อถือได้ : ได้รับการรับรองความสามารถโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017 หมายเลข Calibration No.0091