สอบเทียบ

รับสอบเทียบโต๊ะระดับทั้งGranite ,Cast Ironc และCeramic ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 Calibration No.0091