“รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้”

รวดเร็ว : เราคือห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด(Surface Plate Only)ที่เป็นมิตรกับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการทำงานที่เน้นในช่วงวันหยุดของลูกค้าและกลางคืน ทำให้ลูกค้าไม่ต้องหยุดงานเพื่อทำการสอบเทียบให้เสียเวลา โดยที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดแม่นยำ :...