รับปรับสภาพความเรียบหินให้ได้ทุก Grade ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยทีมช่างนักขัดหินมืออาชีพประสบการณ์กว่า 15 ปี